Archive for November, 2007

Ħtieġa ta’ twelid spiritwali ġdid (Kumpless Sportiv Rabat, 25 ta’ Novembru 2007)

Il-funzjoni ta' Kristu Re 2007

Illum il-Ħadd, solennità ta’ Kristu Sultan, fid-Djoċesi ta’ Għawdex saret manifestazzjoni pubbliku ta’ qima u ġieħ lil Kristu Sultan li bdiet b’korteo minn quddiem l-istatwa ta’ Kristu Re fi Pjazza Indipendenza, Victoria għall-Kumpless Sportiv ta’ Għawdex. Il-korteo kien immexxi minn Mons Isqof Mario Grech.

Continue reading >>

Dicembru 2007

FESTA TAL- KUNĊIZZJONI IMMAKULATA

Is-Sibt, 8 ta’ Diċembru 2007

Nhar Is-Sibt, 8 ta’ Diċembru 2007, hija s-solennità tat-tnissil bla tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija. Kull għaqda , Moviment u Grupp Ekkleżjali għandu jħeġġeġ lill-membri tiegħu biex jiċċelebraw dan il-jum b’qima kbira permezz tal-quddies, tas-smiegħ tal-Kelma t’Alla u tat-tqarbin; kif ukoll b’talb ieħor speċjalment permezz tar-Rużarju Mqaddes u b’xi opra tal-ħniena ma’ dawk li huma l-iktar fil-bżonn tal-għajnuna spiritwali u materjali.

Continue reading >>

Id-Djoċesi ta’ Għawdex tiċċelebra l-Jum Universali tat-Tfal

jumtfal2007.jpg

Nhar it-Tlieta 20 ta’ Novembru 2007 madwar id-dinja ġie ċċelebrat ‘Jum it-Tfal’. F’din l-okkażjoni, xi membri tal-Kunsill tat-Tfal tad-Djoċesi ta’ Għawdex żorna l-iskejjel primarji tal-Knsija u għamilna lezzjoni lit-tfal tar-raba’ klassi. Aħna qsamnihom f’diversi workshops u permezz ta’ loghob u stampi għenna lit-tfal jifhmu li fid-dinja hawn tfal daqsna li qed ibatu ħafna għax ma ghandhomx skejjel, sptarijiet, ikel u paċi bħalma għandna aħna. Fakkarnihom li Ġesù meta kien għajjien xorta waħda laqa’ għandu lit-tfal li ġew ħdejh. Il-messaġġ li xtaqna nwasslu kien li anke llum Ġesù jrid jilqa’ lit-tfal tad-dinja kollha ghandu – imma jrid li aħna nghinuh billi ma ngergrux, ma naħlux, u naqsmu l-ġid taghna ma’ l-oħrajn.

Din kienet esperjenza sabiħa ħafna għalina l-istudenti li għal ġurnata konna “għalliema”, u naħseb li kienet esperjenza sabiħa wkoll għal dawk it-tfal li magħhom ltqajna.

Joseph Masini
(Membru, Kunsill tat-Tfal)

20 ta’ Novembru 2007

malteseherald20nov.pdf

Il-Familja skola ta’ kull virtù (Ittra lill-Familji, 2/2007)

Il-Familja skola ta’ kull virtù

Ittra lill-Familji Għawdxin bi tħejjija għall-Festa ta’ Kristu Re 2007 
 

Ittra lill-Familji – 2/2007

15 ta’ Novembru 2007

Għeżież familji,

      Kif Ġesù għandu dejn kbir lejn il-familja tiegħu għax l-ambjent familjari kien għalih it-triq biex seta’ jasal għand kull bniedem, jien ukoll inħossni midjun lejkom, għax anke llum intom waħda mit-toroq ewlenin biex Kristu jasal għand il-bniedem. Il-Knisja f’Għawdex kienet tkun differenti kieku l-preżenza tagħkom kienet nieqsa! L-isfidi pastorali li għandi bħala ragħaj spiritwali tagħkom kienu jkunu ferm aktar iebsin kieku m’hemmx il-kontribut li tagħti kull familja fil-ħajja nisranija ta’ kull wieħed u waħda minna.

Continue reading >>

Assemblea ta’ l-Isqfijiet tal-Kominità Ewropea

UFFIĊĊJU STAMPA
Il-Kurja ta’ l-Arċisqof, Floriana
Tel: 25906203, 21241281 Fax: 21242971

16 ta’ Novembru 2007
TQASSIM: MEDIA KOLLHA
MINN : C. BUTTIGIEG
REF : 142/2007

ASSEMBLEA TA’ L-ISQFIJIET TAL-KOMUNITA EWROPEA
Jattendi Mons. Isqof Mario Grech

Mons. Isqof Mario Grech se jirrappreżenta l-Konferenza Episkopali Maltija fl-Assemblea Plenarja tal-Ħarifa tal-Kummissjoni tal-Konferenzi ta’ l-isqfijiet tal-Komunità Ewropea (COMECE) li se tiltaqa’ fi Brussels, il-Belġju, mill-21 sat-23 ta’ Novembru 2007. Il-laqgħa se tiffoka l-iżjed fuq ‘L-azzjoni esterna ta’ l-Unjoni Ewropea – sfidi ta’ bħalissa u perspettivi’.

Continue reading >>

L-Etika ta’ l-Ispirtu (Kon-Katidral ta’ San Ġwann, 16 ta’ Novembru 2007)

Nhar il-Ġimgħa 16 ta’ Novembru 2007, l-Isqof Mario Grech mexxa konċelebrazzjoni tal-Gradwazzjoni li saret Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Huma għamel din l-omelija:

Continue reading >>

Paġna dwar Għawdex f’ The Maltese Herald (13 ta’ Novembru 2007)

malteseherald.jpg 

The Maltese Herald  hija l-unika gazzetta Awstraljana li tinkiteb bil-Malti.  Fost l-artikli f’dan il-ġurnal insibu paġna dwar Għawdex miktuba mill-ġurnalist Għawdxi Charles Spiteri.

Continue reading >>