Festa ta’ Ġesù Nazzarenu

Knisja Nazzarenu, Xagħra