Mustarda u ħmira

Format: PowerPoint
Awtur
: Dun Tonio Galea

Kontenut: Il-parabbola taż-żerriegħa tal-Mustarda dik tal-żmira. (Mt 13, 31-33)
Niżżel
: parabbol zerriegha tal-mustarda u hmira