Archive for October, 2006

Il-ministeru tat-tqaddis tal-komunità nisranija (Parroċċa Żebbuġ, 15 ta’ Ottubru 2006)

IL-MINISTERU TAT-TQADDIS TAL-KOMUNITÀ NISRANIJA

Pussess ta’ Dun Reuben Micallef bħala Arċipriet tal-Parroċċa taż-Żebbuġ – 15 ta’ Ottubru 2006

Continue reading >>

L-ambjent: ktieb naturali (Knisja San Franġisk, 4 ta’ Ottubru 2006)

L-AMBJENT: KTIEB NATURALI

Knisja ta’ San Franġisk, Rabat – 4 ta’ Ottubru 2006
Continue reading >>