Archive for June, 2006

Il-Vanġelu taż-żwieġ u l-familja (Parroċċa Nadur, 29 ta’ Ġunju 2006)

IL-VANĠELU TAŻ-ŻWIEĠ U L-FAMILJA

Festa ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur – 29 ta’ Ġunju 2006

Continue reading >>

Il-vokazzjoni tal-qadi fil-Knisja u fid-dinja (Knisja Katidrali, 27 ta’ Ġunju 2006)

IL-VOKAZZJONI TAL-QADI FIL-KNISJA U FID-DINJA

Ordinazzjoni għad-Djakonat ta’ Michael Curmi (mill-parroċċa ta’ Marija Bambina, Xagħra) u ta’ Joshua Muscat (mill-parroċċa ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur), Knisja Katidrali – 27 ta’ Ġunju 2006
Continue reading >>

Il-ministeru tax-xandir tal-Kelma ta’ Alla (Parroċċa Xewkija, 25 ta’ Ġunju 2006)

IL-MINISTERU TAX-XANDIR TAL-KELMA TA’ ALLA

Festa ta’ San Ġwann Battista, Xewkija – 25 ta’ Ġunju 2006
Continue reading >>

Inħarsu l-kobor tal-maternità u l-għerusija (Santwarju Madonna ta’ Pinu, 22 ta’ Ġunju 2006)

INĦARSU L-KOBOR TAL-MATERNITÀ U L-GĦERUSIJA

Tifkira tas-Sejħa tal-Madonna lil Karmni Grima, Santwarju Madonna ta’ Pinu – 22 ta’ Ġunju 2006
Continue reading >>

Jekk nagħrfu nilqgħu t-tnebbiħ ta’ l-Ispirtu, inkunu nistgħu ngawdu mill-frott ta’ l-Ispirtu (Katidral, 3 ta’ Ġunju 2006)

JEKK NAGĦRFU NILQGĦU T-TNEBBIĦ TA’ L-ISPIRTU, INKUNU NISTGĦU NGAWDU MILL-FROTT TA’ L-ISPIRTU

Velja djoċesana ta’ Pentekoste, Katidral – 3 ta’ Ġunju 2006
Continue reading >>