Archive for May, 2006

Nitlob biex din l-għalqa tad-dwieli tagħti frott kotran (Parroċċa Kerċem,14 ta’ Mejju 2006)

NITLOB BIEX DIN L-GĦALQA TAD-DWIELI TAGĦTI FROTT KOTRAN

Pussess ta’ Dun Nazju Borg bħala Kappillan tal-Parroċċa ta’ Kerċem – 14 ta’ Mejju 2006
Continue reading >>

Nibnu soċjetà moralment b’saħħitha (Knisja tal-Karmnu - ta’ Ħamet) ,13 ta’ Mejju 2006)

NIBNU SOĊJETÀ MORALMENT B’SAĦĦITHA

Bidu ta’ Kampanja favur ambjent moralment nadif – Knisja tal-Karmnu (ta’ Ħamet) – 13 ta’ Mejju 2006
Continue reading >>

L-opra ta’ Dun Ġorġ tkompli llum meta aħna nemmnu l-Kelma, ngħixuha u ngħadduha lill-oħrajn (MUSEUM, Blata l-Bajda, 8 ta’ Mejju 2006)

L-OPRA TA’ DUN ĠORĠ TKOMPLI LLUM META AĦNA NEMMNU L-KELMA TA’ ALLA, NGĦIXUHA U NGĦADDUHA LILL-OĦRAJN

Pellegrinaġġ Djoċesan għal fuq il-qabar tal-Beatu Ġorġ Preca, Dar Ċentrali tal-MUSEUM, Blata l-Bajda – 8 ta’ Mejju 2006
Continue reading >>

Kristu li miet u qam huwa l-prinċipju li jgħaqqadna flimkien (Katidral, 7 ta’ Mejju 2006)

KRISTU LI MIET U QAM HUWA L-PRINĊIPJU LI GĦANDU JGĦAQQADNA FLIMKIEN

Għeluq tal-Kwaranturi Mqaddsa, Katidral – 7 ta’ Mejju 2006
Continue reading >>

Komunità nisranija mibnija fuq il-Kelma ta’ Alla (Parroċċa Kercem, 7 ta’Mejju 2006)

KOMUNITÀ NISRANIJA MIBNIJA FUQ IL-KELMA TA’ ALLA

Żjara Fraterna fil-parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u ta’ San Girgor il-Kbir, Kerċem – 7 ta’Mejju 2006
Continue reading >>