Ċirkulari 429/2003 (1 ta’ Diċembru 2003)

Nru. 429/2003

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Nixtieq ngħarrafkom illi n-Nunzju Appostoliku l-ġdid li ġie maħtur mill-Qdusija Tiegħu l-Papa Ġwanni Pawlu II għal Malta huwa l-Eċċellenza Tiegħu Mons Felix Del Blanco Prieto Arċisqof Titulari ta’ Vannida. In-Nunzju Appostoliku l-ġdid għandu jagħmel l-ewwel żjara tiegħu fid-Djoċesi ta’ Għawdex nhar il-Ħadd 7 ta’ Diċembru 2003 fil-għaxija.

Għal din l-okkażjoni n-Nunzju Appostoliku l-Eċċellenza Tiegħu Mons Felix Del Blanco Prieto għandu jmexxi Konċelebrazzjoni fil-Kattidral dak inhar fil-5.00p.m. li fiha nagħtuh il-merħba tagħna u nawgurawlu suċċess fil-bidu ta’ din il-missjoni ġdida tiegħu.

Għal din il-Konċelebrazzjoni u għal-laqgħa man-Nunzju Appostoliku, s-Saċerdoti kollha tal-Kleru Djoċesan u Regolari huma mistiedna biex jikkonċelebraw u hekk ukoll l-insara l-oħra tad-Djoċesi biex jieħdu sehem f’din il-funzjoni. B’dan il-mod aħna nistqarru l-komunjoni tagħna mal-Papa, r-Ragħaj Universali tal-Knisja u nesprimu wkoll is-sentimenti ta’ rispett filjali lejh.

Nitlob fuqkom il-Barka tal-Mulej.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum 1 ta’ Diċembru 2003
Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex