Ċirkulari 422/2003 (22 t’April 2003)

Nru. 422/2003

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Saċerdoti, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Huwa dmir ta’ kull min hu nisrani kif imiss li jagħmel kull ma jista’ biex ikun dejjem imfaħħar l-Isem ta’ Alla u biex jiġi mrażżan il-vizzju tad-dagħa li huwa waħda mill-pjagi koroh ta’ pajjiżna.

Għal dawn l-iskopijiet li semmejna x-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes ta’ t’Alla matul is-sena kollha tistinka u tħabrek biex teduka t-tfal u l-kbar għar-rispett xieraq lejn Alla u l-Qaddisin tiegħu.

Darba fis-sena mbagħad, l-istess Xirka taħseb għall-organizzazzjoni tal-Kungress Djoċesan tax-Xirka f’xi waħda mill-parroċċi tagħna tal-għira, u tistieden għalih l-insara tal-parroċċi kollha biex bi ħġarhom jieħdu sehem f’dan il-Kungress.

Issa hu l-pjaċir tiegħi ninfurmakom li l-40 Kungress Djoċesan tax-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes t’Alla din is-sena ser jinżamm fil-Bażilika u parroċċa ta’ San Ġorġ fil-Belt Vittorja bejn is-27 t’April u l-4 ta’ Mejju, bis-suġġett “Aħna xhieda ta’ Kristu”. Il-konklużjoni ssir nhar il-Ħadd 4 ta’ Mejju fil-5.30 ta’ fil-għaxija fil-pjazza ta’ l-istess knisja.

Huwa mixtieq li fil-knejjes tad-djoċesi jsir talb għas-suċċess ta’ dan il-Kungress u li l-attendenza għalih tkun waħda numeruża.

Il-Paċi ta’ Kristu r-Rxoxt timlà l-qalb tagħkom.

Mogħtija mill-Kurja Veskovili,
Vittorja, Għawdex
Illum 22 t’April 2003

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex