Ċirkulari 403/2001 (5 ta’ Mejju 2001)

Nru. 403/2001

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara

Nixtieq inwaslilkom xi direttivi oħra li ġew mogħtija mill-organizzaturi taż-żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II f’pajjiżna fil-jiem ta’ 8 u 9 ta’ Mejju 2001.

1. Kulħadd huwa mistieden u mħeġġeġ sabiex jieħu sehem fil-Quddiesa tal-Beatifikazzjoni. Minħabba li l-funzjoni fuq il-Fosos ser tibda fit-8.15 a.m., huwa mitlub li l-Quddies fil-knejjes, għal dak inhar fil-għodu jieqaf kmieni sabiex min m’għandux l-opportunità li jieħu sehem fil-funzjoni, jkun liberu li għall-inqas isegwi l-funzjoni fuq ir-radju jew televiżjoni.

2. Waqt li tkun għaddejja l-karozza tal-Papa, ma għandhomx jitwaddbu lejha, la fjuri u l-anqas ebda ħaġa oħra.

3. Is-saċerdoti konċelebranti - ħlief fil-kas li xi individwu għandu struzzjoni partikolari - għandhom ikunu fi-knisja parrokkjali ta’ San Publiju mhux aktar tard mit-8.00 a.m. għaliex fit-8.15 tibda ħierġa l-purċissjoni għall-Quddiesa. Ħadd ma jkun jista’ jieħu sehem fil-Konċelebrazzjoni wara li jingħalaq il-bieb tal-knisja ta’ San Publiju. Is-saċerdoti għandhom iġibu biss alba mingħajr bizzilla u ċ-ċinglu. L-istola tingħatalhom miċ-ċeremonier u wara tinżamm bħala rigal ta’ Monsinjur Arċisqof b’tifkira ta’ din l-okkażjoni.

4. Għandhom jittajru l-bnadar fuq il-Knejjes Parrokkjali, tar-Reliġjużi u fuq il-knejjes l-oħra bħal fil-festa titulari.

5. L-istess knejjes għandhom possibilment jixgħelu l-faċċata u l-koppla nhar it-tlieta, u l-Erbgħa, 8 u 9 ta’ Mejju, minn inżul ix-xemx sal-11.00p.m.

6. Rigward id-daqq tal-qniepen tindaqq mota ta’ kwarta, mis-2.00 p.m. sas-2.15 p.m., nhar it-Tlieta, 8 ta’ Mejju, mal-wasla tal-Papa f’Malta. B’radd il-ħajr lil Alla tindaqq mota oħra ta’ kwarta, minn nofsinhar sal-12.15 p.m., nhar l-Erbgħa, 9 ta’ Mejju 2001.

Maħruġa mill-Kurja ta’ l-Isqof t’Għawdex, Victoria, illum 5 ta’ Mejju 2001.

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

Mons. Giovanni B. Gauci
Vigarju Ġenerali