Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-settings.php on line 264

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-settings.php on line 266

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-settings.php on line 267

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-settings.php on line 284

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-includes/cache.php on line 36

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-includes/theme.php on line 540

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/exec-php.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/manager.php on line 54

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/manager.php on line 57

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/manager.php on line 62

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/manager.php on line 63

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/manager.php on line 64

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/manager.php on line 65

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/manager.php on line 66

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/ajax.php on line 69

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/cache.php on line 33

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/content/69/13962169/html/wp-content/plugins/exec-php/cache.php on line 42
Ċirkulari 402/2001 (23 t’ April 2001) at Gozo DioceseĊirkulari 402/2001 (23 t’ April 2001)

Nru. 402/2001

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev.di Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Superjuri Reliġjużi u Lajċi Nsara.

Waslitilna nformazjoni li għada t-tlieta, 24 t’April 2001 il-Qdusija Tiegħu l-Papa Ġwanni Pawlu II għandu jiffirma d-Digrieti dwar iż-żewġ każijiet ta’ fejqan mirakuluż li seħħu bl-interċesjoni tal-Venerabbli Kjeriku Nazju Falzon u tas-Soru Benedittina l-Venerabbli Adeodata Pisani u hekk infetħet it-triq li twassal għall-beatifikazzjoni tagħhom.

Waqt li nistiedinkom troddu ħajr lil Alla li ta din il-grazzja hekk sabieħa lil pajjiżna, sabiex nesprimu l-ferħ tagħna, irrid li dan li ġej isir f’kull parroċċa:

1.    Tindaqq mota ta’ kwarta, għada it-tlieta 24 ta’ dan, f’nofs inhar.
2.    Minn inżul ix-xemx sal-ħdax ta’ bil-lejl ta’ l-istess jum jinxtelgħu l-fontispizju jew faċċata tal-knejjes.
3.    F’xi ġurnata, li jagħżel il-kappillan issir Quddiesa ta’ radd il-ħajr.
4.    Nhar il-Ħamis 26 tax-xahar jew xi ġurnata oħra kif jiddeċiedi l-kappillan ssir l-Ora Santa cioè ikun hemm xi ħin ta’ adorazzjoni ewkaristika

Il-Mulej iberikhom ilkoll .

            Mogħtija mill-Kurja
Victoria-Għawdex
Illum 23 t’ April 2001

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex